Për artistët

#OPEN ishte ekspozita me temë #ONUFRIREMADE në Galerinë Kombëtare të Kosovës. Ekspozita kërkon të hetojë në mënyrë kritike dhe të promovojë një pasqyrim të marrëdhënies aktuale dialektike midis artit dhe fuqisë me vepra dhe artistë në marrëdhëniet midis tyre dhe krijimit të artit. Prandaj është një aktivizim i artistëve shqiptarë, në njëjës ose kolektiv, hedhin konceptin e “kontestimit dhe vetëdijës” për fenomene akute sociale dhe politike (të zgjedhura në liri të plotë nga vetë artisti) të gjitha këto përmes artit bashkëkohor.